Prana


PRANA, het tijdschrift van Ankh-Hermes, is een “bewaarblad” dat qua vorm het midden houdt tussen een boek en een tijdschrift. Elke twee maanden verschijnt een nummer met een ander thema, op het gebied van spiritualiteit, religie, geneeswijzen, filosofie en persoonlijke groei. Bijzonder is dat de onderwerpen vanuit verschillende, elkaar aanvullende, invalshoeken worden belicht.

PRANA werd in 1975 opgericht door Prof. Henri van Praag (1916-1988), de bekende pedagoog en parapsycholoog. Van Praag was een leraar in de oude traditie van de joodse “wegwijzers”. Hij werkte aan allerlei projecten om inzichten uit de wijsheidstradities van de mensheid en de kennisontwikkeling van de wetenschap door te geven. Naam, vorm en inhoud van PRANA weerspiegelen die missie. De term “prana” is Sanskriet voor spirituele adem, subtiele energie. Van Praag wilde met deze naam aangeven dat het blad bezielende informatie moest geven die de beperkingen van wetenschappelijke disciplines en culturele grenzen zou overstijgen. PRANA wil een bijdrage leveren aan een creatieve dialoog tussen mensen met uiteenlopende belevingen en levensbeschouwingen.

Klik hier om Prana’s te zien en/of te bestellen:
Overzicht Prana’s!

PRANAverschijnt zes keer per jaar. Abonnementen lopen van
oktober tot oktober. Prijs 28,50 Euro. Buitenland 40,00 Euro.
Nieuwe abonnees ontvangen gratis twee voorgaande
nummers naar keuze.
Losse nummers 6,25 Euro.
Voor abonnees: voorgaande nummers 4,75 Euro.