Geschiedenis


GESCHIEDENIS

1889 Æbele Everts Kluwer richt Uitgeversmaatschappij Æ E Kluwer op. Hij heeft drie zonen.
1922 Zoon Nico (geboren 4-12-1898) komt, na zijn studie rechten in Groningen, in de zaak. Nico gaat onder andere Soefie-boeken van Inayat Khan en boeken over oosterse wijsbegeerte en (para)psychologie uitgeven.
1949 Het boek Magiërs en zieners door Maurice Magre is de aanleiding dat het fonds van Nico voortaan onder de noemer Uitgeverij N. Kluwer wordt uitgegeven. De broers van Nico vonden dit boek te negatief ten opzichte van de RK kerk, omdat onder andere de inquisitie en ketterjacht op de Katharen scherp veroordeeld worden. In vakkringen heet uitgeverij N. Kluwer voortaan de Kleine Kluwer. Administratie, verzending en aanbieding worden, net als voorheen, door de grote Kluwer gedaan. N. Kluwer voert het ANKH-teken als vignet.
1963 Paul Kluwer (geboren 10-8-1931), zoon van Nico, neemt de directie van Uitgeverij N. Kluwer over. Na gymnasium en drie jaar psychologie studie in Utrecht is Paul in de zaak gekomen en kreeg hij zijn uitgeversopleiding onder de leiding van de heer C. van Laar op de afdeling technische boeken.
Er wordt een nieuwe NV opgericht waarin uitgeverij ÆE Kluwer ook een aantal segmenten inbrengt, te weten kinderboeken, handenarbeid boeken, kookboeken, duivensport, en hengelsportboeken. Hiermee werd de basis inhoudelijk en financieel verbreed. (Nico Kluwer hoefde niet van zijn uitgeverij te leven en kon zich daardoor permitteren om een zeer idealistisch fonds op te bouwen). Boeken die uit de vroege N. Kluwertijd stammen en nog steeds herdrukt worden zijn onder andere Yesudian: Sport en Yoga, Yogananda: Autobiografie van een Yogi, Carus: Het evangelie van Boeddha, Laotse: Tao teh tsjing in de vertaling van Ir J.A. Blok. Verder: Oepanisjads, Woorden van Boeddha, Tagore: Wijzangen. Het fonds breidt zich geleidelijk uit.
1969 Uitgave van de bestseller van Erich von Däniken: Waren de goden kosmonauten.
1970 Uitgeverij N. Kluwer verhuist van Polstraat 10 naar Menstraat 19-21. Administratie en verzending worden voortaan zelf gedaan.
1972 Op 1 september maakt N. Kluwer zich ook financieel los van uitgeverij Æ E Kluwer. Het aandeel van Æ E Kluwer in N. Kluwer wordt door Nico en Paul Kluwer gekocht. Voorwaarde voor de onafhankelijkheid was dat de naam N. Kluwer werd losgelaten. Er wordt voor de naam Ankh-Hermes gekozen.
In Ankh, dat leven, eeuwig leven en ook spiegel betekent, wordt de herinnering aan N. Kluwer bewaard. Hermes is de bode der goden. Hij bracht de boodschappen van de goden aan de mensheid zoals de letters, de getallen, de geneeskunst, de muziek en de dans. Het vignet van Ankh-Hermes bestaat uit het Egyptische Ankh-hieroglief en de caduceus, de staf van Hermes, die nu zeven windingen krijgt. De beide slangen hierin stellen de complementaire krachten in de mens voor. Vandaar het gesloten oog van de ene slang en het geopende oog van de andere. De zeven keer dat ze elkaar kruisen komt overeen met de zeven chakra’s ofwel energiecentra in de mens. Het lotus-blad rond dit vignet is het symbool voor de scheppende kracht, voor de kosmos, de mens, voor het vrouwelijke aspect van voortbrenging, voor een chakra, voor een geestelijk middelpunt en voor nâga (slang, het symbool voor een ingewijde).
1980 Uitgeverij Ankh-Hermes krijgt het in de Menstraat te benauwd en huurt een vleugel van het voormalige KVT- complex (Koninklijke Verenigde Tapijtfabriek) van machinefabirek Geurtsen aan de Smyrnastraat.
1993 Per 1 januari maakt Paul Kluwer van de gelegenheid gebruik om met de VUT te gaan.
Hij wordt opgevolgd door Nicole de Haas als directeur/uitgever, in dienst sedert 1986, de laatste tijd als assistent-uitgever, en Adrie Steenbergen als financieel directeur, in dienst sedert 1970 en de laatste jaren als adjunct-directeur.
Antoinette Kluwer, de tweede dochter van Paul Kluwer, is thans als assistent-uitgever aan Ankh-Hermes verbonden.
2000 Nicole de Haas gaat per 1 januari met de VUT. Haar uigeverstaken worden overgenomen door: Emy ten Seldam (foreign rights) en Antoinette Kluwer (binnenland). Adrie Steenbergen wordt algemeen directeur.

Ankh-Hermes is een middelgrote uitgeverij die momenteel 14 medewerkers telt. Per jaar geeft zij circa 55 nieuwe boeken uit en ongeveer een gelijk aantal herdrukken. Het fonds beslaat bijna 800 titels.

Haar doelstelling is reeds vanaf het begin om mensen tegemoet te komen in hun proces van bewustwording en levensverdieping. Zij doet dit niet vanuit een bepaalde godsdienst of stroming. Zij probeert op verschillende niveaus een veelheid van boeken aan te bieden die allemaal behulpzaam kunnen zijn bij het individuele proces van levensinzicht en zelfrealisatie. Globaal kunnen we dit proces vanuit drie gezichtshoeken benaderen:

  • fysiek, d.w.z. op het gebied van milieu en gezondheid, waarbij wij vooral inspelen op alternatieve geneeswijzen.
  • psychisch, d.w.z. psychologie, hypnose, zelfkennis.
  • spiritueeel, d.w.z. boeken over de fijnstoffelijke kant van het leven: aura’s, chakra’s, engelen, generzijds, geestelijke yoga, zen, parapsychologie, channeling.

Kortom Ankh-Hermes wil haar lezers inspirerende boeken aanbieden die hun leven bewuster en zinvoller maken.